Premium Auto Almaty «ЖШС»

КОМПАНИЯНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ.

Мекенжайы: Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 107.
Индекс: A15E2F7
Телефон: +7 (727) 333 19 05
Кбе 17
СТН 600500580576
есеп айырысу шоты (ЖСК) KZ27601A861003133581 в «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Алматы қаласы
БСК HSBKKZKX
БСН 170940000888